top of page

REJESTRACJE ŁODZI I JACHTÓW MOTOROWYCH

Pośredniczymy w rejestracji łodzi i jachtów motorowych w  systemie Reja24

Dotychczasowe rejestracje straciły ważność z początkiem lutego 2023. Łodzie podlegające rejestracji należy zarejestrować w systemie Reja24.

Obowiązkowi rejestracji podlegają jednostki o długości powyżej 7.5m lub o napędzie mechanicznym o mocy powyżej 15kW (20,4KM).

Jednostki nie spełniające tych kryteriów mogą być zarejestrowane na wniosek właściciela np. w przypadku eksploatacji za granicą.

bottom of page